کالیسی (شهر قدیمی آنتالیا)

کالیسی (شهر قدیمی آنتالیا)

کالیسی نام شهری قدیمی و تاریخی در مرکز شهر مدرن آنتالیا می باشد. شهر کالیسی در قدیم به عنوان یکی از شهرهای ساحلی مهم عثمانی ها به شمار می رفته، که بعد از جنگ جهانی دوم به شکل و شمایل امروزی در آمد. سبک ساخت و ساز خانه های چوبی کالیسی، و رستوران ها و هتل های ساخته شده به سبک عثمانی و خیابان های باریک و سنگی آن باعث شده که توریست ها جذب این مناطق تاریخی و زیبا شوند.